2017
  • Wednesday, November 8, 2017 to Saturday, November 11, 2017 in Tulsa, OK. Organized by Thomas Foster (thomas-foster@utulsa.edu)
2018
  • Wednesday, November 14, 2018 to Saturday, November 17, 2018 in Augusta, GA. Organized by Karen Smith and Keith Stephenson (smithky2@mailbox.sc.edu)
2019

TBA

2020

TBA